''KOSTOSKI'' – MEĐUNARODNI FESTIVAL OHRID - MAKEDONIJA

(Folklora, Mažoretkinje, Orkestri, Hor/Zbor, Moderni ples)

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo "Kostoski" - međunarodni festival Ohrid - Makedonija, festival se održava u nekoliko termina u proljeće, ljeto i jesen, zbog velikog interesa festival se održava u sljedećim termina:

11-15 April(IV) 2024
09-13 Maj(V) 2024
26-30 Jun(VI) 2024
02-06 jul(VII) 2024

10-14 Jul(VII) 2024
19-23 Jul(VII) 2024
24-28 Jul(VII) 2024
03-07 Avgust(VIII) 2024

08-12 Avgust(VIII) 2024
14-18 Avgust(VIII) 2024
21-25 Avgust(VIII) 2024
27-31 Avgust(VIII) 2024

05-09 Septembar(IX)24
03-07 Oktobar(X) 2024
01-05 Novembar(XI) 24

Prijavite se i odaberite termin koji vam najviše odgovara i rezervirajte prije ispunjenog broja sudionika.

Ohrid i Ohridsko jezero

Drevni grad Ohrid, smješten na obali istoimenog jezera, je već dugi niz godina s punim pravom centar i pravi biser turizma Makedonije te prikupljuje više od tisuću turista i je idealno mjesto za ovogodišnja smotra kao i svaka godina. Zbog velikog broja crkva zovu ga i Balkanski ili Europski Jeruzalem. Ohrid i Ohridsko jezero nalaze se na popisu UNESCO-ve Svjetske kulturne baštine kao spomenik kulture i prirode. Ohrid je grad koji u sebi krije brojne kulturne i povijesne spomenike, tradicijskih glazbala, tijesne ulice, restorane, kafiće, noćne klubove. Osim u povijesno-kulturnoj jezgri možete uživati i na brojnim manifestacijama preko cijele godine, kao poznati festival Ohridsko ljeto koji održava se 07-08 mjesec, Ohrid fest - Ohridski Trubaduri, međunarodna smotra folklora Ohrid, odnosno folklorni festival, glazbeni koncerti i drugih manifestacija koji održat će se svakog ljeta ili odmoriti uz kavu negdje na brežuljku jezera. Makedonija je zemlja kulture koja je dugi niz stoljeća razvijala različite folklorne plesove, zbog čega Makedonija ima institut za etnologiju i nacionalni ansambl narodnih plesova i pjesama koji se zove Tanec, ovo folklorno društvo možete vidjeti svake godine s nastupom u Ohridu, ansambl narodnih plesova ima svaki grad u Makedoniji. Folklorni ansambl Tanec također svake godine ima godišnja svečana priredba gdje gledatelja mogu vidjeti izvanredne performanse, nošnje i pjesme iz Makedonije. Ohridsko jezero je jedno od najljepših jezera na Balkanu. Ohridsko jezero jedno je od najdubljih i najstarijih europskih stajaćih voda u ovom djelu Europe. Najdublja točka je na 286 metara i izmjerena je između sela Peštani i Trpejca, otprilike 5 km od obale Ohridskog jezera. Jezero je na 695 metara nadmorske visine, maksimalna prozirnost vode je oko 22 metra i je odlično za kupanje za svi sudionici iz inozemstva.

Kratka video prezentacija Ohrida s Gjokom Kostoskim - organizator festivala, snimila njemačka TV "Deutsche Welle". Kliknite dvaput na video.👇

Cilj festivala
Cilj "Kostoski" međunarodnog festivala Ohrid je prikazati glazbu, narodnih nošnji, folklora, kulturne baštine, pjesme, tradicijskih glazbala, kola i tradiciju različitih država diljem svijeta, a uz to i steći nova prijateljstva, nove veze među sudionicima te upoznavanje s ljepotama Ohrida i Ohridskog jezera. Festival je idealno mjesto na kojem možete pokazati narodnih nošnji, pjesme i plesove iz svog mjesta. Svake godine, MF Kostoski organizuje Kostoski turističko biro, festival održava se u najljepšem gradu u Makedoniji – Ohrid. Kostoski međunarodni festival folklora Ohrid, svake godine ima puno ansambla iz različitih zemalja kao područja Hrvatske, Srbije, Slovenije i drugi zemalja balkana i Europe. Kostoski međunarodni festival je festival mješovitog tipa koji uklučuje: festival folklora Ohrid/ međunarodna smotra folklora Ohrid, festival Horova/zborova Ohrid, festival modernog plesa i glazbe, festival orkestara, festival mažoretkinja i nudi nastup za svaku skupinu bez obzira da li je skupina amaterska ili profesionalna, zbor/hor ili orkestar, ansambli suvremenog plesa ili folklornih skupina i daje raznolikost za svačiji ukus.

Želite li sudjelovati na: Međunarodni Festival folklora Ohrid, Festival Mažoretkinja/Modernog plesa, Festival Orkestara ili Festival Zborova/Horova Ohrid?

Došli ste na pravo mjesto! Kostoski međunarodni festival Ohrid je otvoren za:
 • Kulturno umetnički društva: -Sve vrste folklorni i pjevački ansambli.
 • Mažoretkinje
 • Hor/Zbor: - Sve vrste horova/zborova
 • Orkestri - Sve vrste orkestara kao: puhački orkestar/limena glazba, gudački orkestri, simfonijski orkestri, orkestri za komornu glazbu, narodni orkestri, jazz orkestri itd.
 • Moderni ples - Svi ansambli za moderni ples
 • i dr.

Program festivala

1 dan

Smještanje grupa, slobodan dan

2 dan

Obilazak starog grada s turistički vodič
Defile grupa, svečano otvaranje gde nastupit će svih grupa na festivalu

3 dan

Obilazak Samostana Sv. Naum s turistički vodič (do tamo možete stići preko lokalnog puta ili brodskom linijom)

4 dan

Slobodan dan, zatvaranje festivala, dodjela darova i diploma za sudjelovanje na festivalu

5 dan

Ispraćaj grupa

Smještaj
 • Smještaj u Hotelima s 3*** & Apartmanima
 • Sobe su 3,4,5 krevetne, svakoj grupi pripadaju 2 dvokrevetne sobe za rukovodstvo i šofere
 • Za više dvokrevetnih soba potrebno je doplatiti 25 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi
 • Postoji mogućnost produženja ili skraćenja boravka prema vašem zahtjevu
 • Na 25 učesnika sleđuje 1 gratis

Pravila
 • Na Kostoski međunarodni festivali Ohrid mogu nastupati: folklornih skupina, zborova, orkestri, mažoretkinje, ansambla suvremenog plesa i dr.
 • Nastupit će svaka grupa, ne postoji ograničenje zbog godina, također nije ograničen broj sudionika u grupi
 • Svaka grupa mora donijeti: zastavu svoje države, natpis s imenom grupe i CD ili USB ili živu glazbu
 • Potrebno je pripremiti minimum jednu točku za nastup u trajanju od 5 do 15 minuta s kojim će se grupa predstaviti
 • Festival je revijalnog karaktera
 • Za sudjelovanje prijavite se i morate poslati ispunjenu prijavnicu i platiti 40% avansa cjelokupnog iznosa za rezervaciju, ostatak platite kad stignete u Ohrid.

Organizator Festivala
KOSTOSKI Turistički biro Ohrid

Kontakt

Za više informacija o festivalu i cijena, kontaktirajte nas na e-mail, tel ili facebook.
Opomena: Organizator zadržava pravo do promjene programa.

Ispod možete pročitati dio preporuka mnogih zadovoljnih sudionika festivala 👇

''КОСТОСКИ'' – МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ (Фолклора, Мажореткиње, Оркестри, Хорови, Модерни плес) ОХРИД - МАКЕДОНИЈА

Са великим задовољством представљамо "Костоски" - међународни фестивал Охрид - Македонија, фестивал се одржава у неколико термина у прољеће, љето и јесен Пријавите се и одаберите термин који вам највише одговара и резервирајте прије испуњеног броја учесника

Охрид и Охридско језеро

Древни град Охрид, смјештен на обали истоименог језера, је већ дуги низ година с пуним правом центар и прави бисер туризма Македоније те прикупљује више хиљаде туриста и је идеално мјесто за овогодишња смотра као и свака година. Због великог броја црква зову га и Балкански или Еуропски Јерузалем. Охрид и Охридско језеро налазе се на попису УНЕСЦО-ве Свјетске културне баштине као споменик културе и природе. Охрид је град који у себи крије бројне културне и повијесне споменике, традицијских инструменти, тесне улице, ресторане, кафиће, ноћне клубове. Осим у повесно-културно језгри можете уживати и на бројним манифестацијама преко целе године, као познати фестивал Охридско љето који одржава се 07-08 месец, Охрид фест - Охридски Трубадури, међународна смотра фолклора Охрид, односно фолклорни фестивал, музички концерти и других манифестација који одржат ће се сваког љета или одморити уз каву негде на обалу језера. Македонија је земља културе која је дуги низ века развијала различите фолклорне плесове, због чега Македонија има институт за етнологију и национални ансамбл народних плесова и пјесама који се зове Танец, ово фолклорно друштво можете видјети сваке године с наступом у Охриду, ансамбл народних игара има сваки град у Македонији. Фолклорни ансамбл Танец такођер сваке године има годишња свечана приредба гдје гледатеља могу видети изванредне перформансе, ношње и песме из Македоније Охридско језеро је једно од најљепших језера на Балкану. Охридско језеро је једно од најдубљих и најстаријих еуропских стајаћих вода у овом дјелу Еуропе. Најдубља точка је на 286 метара и измјерена је између села Пештани и Трпејца, отприлике 5 км од обале Охридског језера. Језеро је на 695 метара надморске висине, максимална прозирност воде је око 22 метра и је одлично за купање за сви учесници из иноземства.

Циљ фестивала

Циљ "Костоски" међународна смотра Охрид је приказати музику, народних ношњи, фолклора, културне баштине, песме, традицијских инструменти, кола и традицију различитих држава диљем света, а уз то и стећи нова пријатељства, нове везе међу учесницима те упознавање са љепотама Охрида и Охридског језера. Смотра је идеално мјесто на којем можете показати народних ношњи, песме и игре из свог места. Сваке године, МФ Костоски организује Костоски туристичко биро, фестивал одржава се у најљепшем граду у Македонији – Охрид. Костоски међународни фестивал фолклора Охрид, сваке године има пуно ансамбла из различитих земља као подручја Хрватске, Србије, Словеније и други земља балкана и Еуропе. Костоски међународни фестивал је фестивал мјешовитог типа који уклучује: фестивал фолклора Охрид/ међународна смотра фолклора Охрид, Охридски Хорски фестивал, фестивал модерног плеса и музике, фестивал оркестара, фестивал мажореткиња и нуди наступ за сваку групу без обзира да ли је група аматерска или професионална, хор или оркестар, ансамбли модерног плеса или фолклорних група и даје разноликост за свачији укус.

📌Желите ли учествовати на: Међународни Фестивал фолклора Охрид, Фестивал Мажореткиња/Модерног плеса, Фестивал Оркестара или Фестивал Хорова Охрид???

Дошли сте на право место! Костоски међународни фестивал Охрид је отворен за:

 • Културно уметнички друштва: -Све врсте фолклорни и пјевачки ансамбли.
 • Мажореткиње
 • Хор/Збор: - Све врсте хорова
 • Оркестри - Све врсте оркестара као: пухачки оркестар, гудачки оркестри, симфонијски оркестри, народни оркестри, јазз оркестри итд.
 • Модерни плес - Сви ансамбли за модерни плес
 • и др.

Програм фестивала

1 дан

Смештање група, слободан дан

2 дан

Обилазак старог града са туристички водич
Дефиле група, свечано отварање где наступит ће свих група на фестивалу

3 дан

Обилазак Самостана Св. Наум са туристички водич (до тамо можете стићи преко локалног пута или бродском линијом)

4 дан

Слободан дан, затварање фестивала, додјела дарова и диплома за учешће на фестивалу

5 дан

Испраћај група


Смештај

 • Смјештај у Хотелима sа 3*** & Апартманима
 • Собе су 3,4,5 креветне, свакој групи припадају 2 двокреветне собе за руководство и шофере
 • За више двокреветних соба потребно је доплатити 25 еура по особи у двокреветној соби
 • Постоји могућност продужења или скраћења боравка према вашем захтеву
 • На 25 учесника слеђује 1 гратис

Правила

 • На Костоски међународни фестивали Охрид могу наступати: фолклорних ансамбла, хорова, оркестри, мажореткиње, ансамбла сувременог плеса и др.
 • Наступит ће свака група, не постоји ограничење због година, такођер није ограничен број учесника у групи
 • Свака група мора донијети: заставу своје државе, натпис с именом групе и ЦД или УСБ или живу музику
 • Потребно је припремити минимум једну точку за наступ у трајању од 5 до 20 минута, с којим ће се група представити на међународном смотру
 • Фестивал је ревијалног карактера
 • За учешће пријавите се и морате послати испуњену пријавницу и платити 40% аванса целокупног износа за резервацију, остатак платите кад стигнете у Охрид.

Организатор фестивала

КОСТОСКИ туристички биро Охрид

Oznake: folklorni ansambl, festival, north macedonia, i ohrid fest, охридски хорски фестивал, učešće na festivalu, i moderni ples, mapa weba, international folklore festival, ohridski horski festival, lake ohrid, и eura po osobi, past festivals, past festivals, фестивал фолклора охрид, north macedonia, смотра фолклора охрид, folklore festivals, radno vreme, učešće na festivalu, kulturnog centra, international festivals, folklorni festival, noćni život, upcoming festivals, važni telefoni, lake ohrid, и ohrid choir festival, i pošalji komentar, narodni orkestar, severna makedonija, i ohridski horski festival, international folklore festival ohrid, vremenska prognoza, међународни фестивал фолклора охрид - македонија, radno vreme, фестивал македонија, и северна македонија, važni telefoni, фестивал плеса, kulturnom centru, ohrid choir festival, kulturnom centru, choir festival, модерни плес, и noćni život, i choir festival, фестивал се одржава, servisne informacije, choral festival, i фолк музика, ohrid summer festival, охридскиот хорски фестивал, i општина охрид, i biljanini izvori, i ohridskom horskom festivalu, i билјанини извори, i охридском хорском фестивалу, i music festivals, i song contest, i folk music, i фолк музика, i хорски фестивал, i важни телефони, i културног центра, i временска прогноза, i хорском фестивалу, i choral festival, i song contest, i ohrid summer festival, međunarodnom smotru, horskom festivalu, smotra je, охридскиот хорски фестивал, međunarodna smotra Ohrid

Kontakt

Sva prava pridržana ©